* [asterisk] nr. 26

English translation being updated ...

dansk:

Dette nummer af tidsskriftet * handler om kanoner.

I forlængelse af diskussionen omkring den nationale litteraturkanon, har Redaktionen gerne villet yde et bidrag til en yderligere nuancering af begrebet ”Kulturkanon”. For at sikre projektets livskraft har Redaktionen nedsat en række udvalg. Udvalgenes oplæg er efterfølgende diskuteret på en velbesøgt tværsektoriel og tværfaglig konference. De mange betydningsfulde indlæg bidrog til arbejdets færdiggørelse.

Kanonerne præsenteres hermed for det danske folk med håb om at de kan styrke den danske folkesjæl. Udvalgsarbejdet indledtes i starten af 2005, og afsluttedes i slutningen af februar. Det er redaktionens tanke at kulturkanonerne samles i en bog med medfølgende interaktiv cd-rom og dvd-lysbilledshow. Redaktionen udtrykker forhåbning om, at de store fonde vil betragte dette initiativ som et nationalt projekt med betydning og værdi for os alle.

Der er til dette nummer udarbejdet en række kanoner indenfor bl.a. billedkunst, filmværker, madkunst, skøn- og faglitteratur samt kuglepenne.

ISSN: 1602-6411
By: Lone Manicus og Lasse Krog Møller
Publishing House: Forlaget * [asterisk]
Type: Magazine
Published: ...