* [asterisk] nr. 39

English translation being updated ...

dansk:

Med udgivelsen "Pind, 15 cm. 1/150" ønsker Lars Worm at stille især to spørgsmål: hvad kan natur reduceres til? Og: hvad kan accepteres som et kunstværk?

Dette nr. af asterisk må i det hele taget kunne vække en del undren hos modtageren. Formen er langt fra en almindelig udgivelse, og det litterære er minimeret til få faktuelle oplysninger. I stedet får man stukket et objekt i hånden, som man kan studere nærmere.

Lars Worm (f. 1977) arbejder indenfor den konceptuelt baserede del af skulptur, maleri, foto m. m. Hovedsageligt med natur som tema; hvad er natur og hvordan bruges og opfattes den. Senest har Lars Worm's værker kunne ses på udstillingerne: - LIVE, Helene Nyborg Contemporary - Magtdemonstrationer på Kronborg, Kronborg Slot - Oprør i skoven, m / John Kørner, Koh-i-Noor.

ISSN: 1602-6411
By: Lars Worm
Publishing House: Forlaget * [asterisk]
Type: Magazine
Published: 2007