Meddelelser fra C.I.R.K.A. No. 57, Center for Infrahuman Research, Kommunikation og Analyse. Anders Visti, Lasse Krog Møller

C.I.R.K.A. No. 57, opslag
C.I.R.K.A. No. 57, opslag
C.I.R.K.A. No. 57, opslag
C.I.R.K.A. No. 57, opslag

Meddelelser fra C.I.R.K.A. No. 57

Center for Infrahuman Research, Kommunikation og Analyse

Press release: “After applying for participation and subsequently being refused by the Galathea Expedition 3 (departing from Copenhagen in 2006), other state funding agencies became aware of the Centers existence. Consequently, the Centre was asked to disseminate the scientific research that the Center has collected during its existence.

This booklet contains a variety of the Center’s experiments and findings - and the research team hopes that the release of this publication constitutes a kind of stocktaking, so that they can return to the lab and concentrate on their work in a very near future.”

This booklet is a follow-up on “På talefod med dyrene” from the poetry festival "Verbale pupiller". The publication collects the results of an experimental setup shown at the festival.

32 pages. black / white. unpaged. 100 copies.


dansk:

Pressemeddelelse: "Efter ansøgning om deltagelse på og påfølgende afslag fra Galathea-ekspeditionen, med afgang fra København i 2006, blev andre stastlige bevilgende myndigheder opmærksom på dette centers eksistens. Derfor blev Centret pålagt at formidle de videnskabelige forskningsresultater Centret har indsamlet i løbet af den årrække Centret har eksisteret.

Dette hæfte indeholder således en række af Centrets resultater og forsøgsopstillinger - og det er forskerteamets håb, at udgivelsen af denne publikation udgør en slags statusopgørelse, således at man i allernærmeste fremtid igen kan vende tilbage til og koncentrere sig om arbejdet i laboratoriet".

Hæftet er en opfølgning på projektet "Er vi på talefod med dyrene?" fra poesifestivalen "Verbale Pupiller". Publikationen opsamler de resultater, som forsøgsopstillingen fra festivalen frembragte.

32 sider. sort/hvid. upagineret. Oplag: 100 eksemplarer. 

ISBN: 978-87-991703-1-9
By: Anders Visti, Lasse Krog Møller
Publishing House: Forlaget * [asterisk]
Type: Booklet
Published: 2008