Abernes Skrift - C.I.R.K.A. Center for Infrahuman Research, Kommunikation og Analyse. Forsøgsopstilling 137C

Abernes Skrift - C.I.R.K.A.
Abernes Skrift - C.I.R.K.A.
Abernes Skrift - C.I.R.K.A.
Abernes Skrift - C.I.R.K.A.
Abernes Skrift - C.I.R.K.A.
Abernes Skrift - C.I.R.K.A.
Abernes Skrift - C.I.R.K.A.
Abernes Skrift - C.I.R.K.A.
Abernes Skrift - C.I.R.K.A. Forsøgsopstilling 137C

Abernes Skrift - C.I.R.K.A.

Center for Infrahuman Research, Kommunikation og Analyse. Forsøgsopstilling 137C

The installation was shown at “Koh-i-Noor”, Den Frie Udstillingsbygning 7.-30. jan 2011

Press release: “Theoretically, it is possible to construct, not only all existing texts in the world, but also future, not yet existing texts, and the same existing and non-existing texts’ faulty versions, and their apocryphal versions, simply by putting together the characters of the Latin alphabet - space, comma, period, A, B, C, et cetera. With the help of a computer-generated ape machine, C.I.R.K.A. tries, with random combinations of the latin alphabet, to verify the idiom ‘a monkey hitting keys at random on a typewriter keyboard for an infinite amount of time, will at some point type the complete works of William Shakespeare.’
In Experiment No. 137C the ape machine produces an ever-growing amount of potential text, that subsequently is ready for comparative studies with the world's existing texts and speculations about future texts."

The work is made in collaboration with artist Lasse Krog Møller and is funded by the Danish Arts Council. The publications are funded by the municipality of Aarhus.


dansk:

Vist på udstillingen "Koh-i-Noor", Den Frie Udstillingsbygning 7. jan – 30. jan 2011

Pressemeddelelse: "Man kan i princippet konstruere, ikke blot alle de tekster der allerede findes i verden, men også alle kommende, endnu ikke eksisterende tekster, samt disse eksisterende og ikke-eksisterende teksters fejlbehæftede udgaver, og disses apokryffe udgaver, blot ved at sammensætte det latinske alfabets tegn, mellemrum, punktum, komma, A, B, C osv. Gennem en computergeneret 'abemaskine' sætter C.I.R.K.A sig for, med tilfældige sammensætninger af det latinske alfabet, at efterprøve idiomet "hvis uendeligt mange aber i uendeligt lang tid skriver på uendeligt mange skrivemaskiner, vil de i løbet af et ikke nærmere defineret tidsrum have skrevet fx Shakespeares samlede værker."
I Forsøgsopstilling No. 137C producerer abemaskinen en stadigt voksende mængde potentiel tekst, der efterfølgende er klar til komparative studier og sammenholdninger med verdens allerede eksisterende tekster og spekulationer om fremtidige tekster."

Værket er lavet i samarbejde med Lasse Krog Møller og er støttet af Statens Kunstråd. Publikationerne er støttet af Kulturudviklingspuljen, Århus Kommune.

Website sponsored by the

top